Vienas pirmųjų mokslinių tyrimų apie koučingą Lietuvoje!

Vertinant koučingo žinomumą ir paplitimą, didžioji dalis (60,1%) apklausoje dalyvavusių darbuotojų
buvo girdėję apie koučingą ir net trečdalis (35,5%) nurodė, kad jų darbovietėse buvo taikytas
koučingas. Daugiausiai apklaustieji nurodė koučingo pokalbių turėję su savo tiesioginiu vadovu.
Dešimtadalis apklaustųjų (16,2%) koučingo specialisto ieškojo savo iniciatyva, kas rodo pačių
darbuotojų domėjimąsi ir poreikį koučingui. Lietuvos organizacijose dažniausiai koučingas buvo
taikytas aukščiausio ir vidurinės grandies lygio vadovams. Skaityti toliau →

ICF LIETUVA REZOLIUCIJA DĖL TERMINO „KOUČINGAS“ NAUDOJIMO

Skelbiame rezoliuciją dėl termino “koučingas” naudojimo. Šią rezoliuciją išplatinome viešai, ji bus patvirtinta metinėje ICF Lietuva konferencijoje ĮKVĖPTI.AUGTI.TOBULĖTI. 2012 lapkričio mėn. 8d. Patvirtinus rezoliuciją, ji bus išsiųsta Valstybinei Lietuvių Kalbos Komisijai.

ICF Lietuva – Koučingo profesionalų asociacijos valdyba Skaityti toliau →