„ACC“ EGZAMINAI – JAU LIETUVIŠKAI!

Nuo šių metų balandžio 15 dienos Lėda Turai-Petrauskienė (PCC) yra ICF oficialiai patvirtintas, ACC (Associated Certified Coach) egzaminus lietuvių kalba priimantis asmuo.

clip_image001[4]

Tad norime paskatinti, padrąsinti jus siekti ICF akreditacijos, nes tai yra jūsų kvalifikacijos bei tobulėjimo kokybės ženklas.

Kokiu būdu galima gauti ACC akreditaciją?

Yra du būdai. Vienas – baigiant ACTP koučingo kursus egzaminą laikote toje koučingo mokykloje, kurioje išklausėte visas paskaitas. Ne visi ICF sertifikuoti koučingo kursai turi šį statusą. Kitas būdas vadinasi „portfelio“ būdu, nes reikalingos valandos, koučingo praktika renkama po truputį, gal net iš kelių vietų ir viskas dedama į „portfelį“. Papildžius portfelį pagal reikalavimus galima pateikti prašymą ICF ir laikyti egzaminą su oficialiu ICF egzaminatoriumi. Baigę ACSTH statusą turinčias arba kitas koučingo programas gali siekti akreditacijos tik „portfelio“ keliu, kuris pristatomas žemiau. Detalus jo aprašymas su sąvokų apibūdinimais, lentelių pavyzdžiais šiuo metu verčiamas į lietuvių kalbą.

Ką reikia įdėti į „portfelį“?

 • 60 koučingo mokymų valandų, iš kurių 48 valandos turi būti taip vadinamos kontaktinės valandos, t.y. jūs dalyvavote kursuose arba fiziškai arba telefonu (pvz. webinaruose arba ICF SIG grupių diskusijose). Labai svarbu, kad per šias 48 valandas jūs būtumėte susipažinę su tomis koučingo kompetencijomis, kurias ICF išvardina savo Pagrindinių kompetencijų sąraše.
  Kitos 12 valandų gali būti iš savistudijų arba netgi iš tų koučingo seminarų, kuriuos patys vedate.
 • 10 valandų, kurias praleidote dirbdami kartu su koučingo specialistu, kuris sutiko būti jūsų mentoriumi ir padėjo pasiruošti egzaminui, kalbėdamas su jumis apie jūsų koučingo praktiką, duodamas grįžtamo ryšio ir suteikdamas palaikymo profesionio tobulėjimo kelyje. Mentoriumi gali būti ICF akredituotas koučingo specialistas arba neakredituotas, bet ICF atstovybės (pvz. „ICF Lithuania“) veikloje labai aktyviai dalyvaujantis koučingo specialistas arba kitos, koučingą panašiai kaip ICF apibrėžiančios koučingo asociacijos atstovas.
  7 valandas iš minėtų 10 galima surinkti dalyvaujant grupinėse koučingo užsiėmimuose, kurių tema yra profesinis koučingo specialisto tobulėjimas.
  Visas šias valandas turėsite išdėlioti lentelėje nurodant datas bei mentorių kvalifikaciją.
 • 100 koučingo praktikos valandų su klientais. Jas irgi reikia surašyti į ICF lentelę nurodant klientų pavardes, kontaktus bei susitikimo datas. (ICF atstovai netingi paskambinti ir patikrinti, ar tikrai buvo teikiamos koučingo paslaugos tiems klientams).
  10 proc. šių valandų gali būti nemokamos, bet už kitas 90 procentų klientai turi mokėti, nesvarbu kiek ir nesvarbu kokia forma (gali būti ir barteriu). Ir dar vienas reikalavimas – šios praktikos valandos turi būti įgytos dirbant su ne mažiau nei 8 klientais.
  Koučingo mokymai, seminarai, kuriuos vedate, nelaikoma koučingo praktika, todėl šios valandos nesiskaito. Užtat, galite drąsiai skaičiuoti kiekvieną valandą, kurią dirbote po koučingo vėliava pagal visus koučingo principus su individais, su grupėmis (ne didesnėmis nei 15 žmonių) bei su organizacijomis. Jeigu pokalbis nebuvo pradėtas kaip koučingo pokalbis ir nebuvo abipusiškai susitarta, kad dabar jau „koučinamės“, tuomet jis nelaikomas koučingo sesija ir jo negalima įtraukti į praktines koučingo valandas.
  Kas yra koučingo valanda? Tai yra lygiai 60 minučių. Trumpesnės trukmės sesija nesudaro koučingo valandos.
 • Du rekomendaciniai laiškai, parašyti ne anksčiau nei per 12 mėnesių nuo prašymo akreditacijai gauti datos. Rekomendacinius laiškus turi teisę parašyti ir pasirašyti ICF akreditaciją turintis koučingo specialistas arba neakredituotas, bet ICF atstovybės (pvz. „ICF Lithuania“) veikloje labai aktyviai dalyvaujantis koučingo specialistas arba kitos, koučingą panašiai kaip ICF apibrėžiančios koučingo asociacijos atstovas. Pastaruoju atveju rekomendacinio laiško autorius turi aprašyti savo kvalifikaciją, kad ICF įsitikintų, jog jis tinkamai supranta ir vertina paraišką akreditacijai pateikusiojo koučingo kompetencijas.

Bet kokiu su ICF akreditacija susijusiu klausimu kreipkitės į Lėdą:

leda@icf.lt

+37068793173