Europos ICF atstovybių prezidentų susirinkimas (EAPS)

Vieta: Roma

Data: 2011 m. kovo 18-19 d.

,,ICF Lietuva” atstovavo: Lėda Turai-Petrauskienė

clip_image002

Europos ICF atstovybių prezidentai renkasi du kartus per metus jau ketveri metai siekdami pasidalinti geriausia praktika bei savo problemomis, iššūkiais ir ieškoti kartu sprendimų. Didelė šių susitikimų vertė yra tai, kad juose dalyvauja ICF Global prezidentas, būsimas arba buvęs prezidentas, Isabelle Maes, kuri yra ICF Global koordinatorė Europos regione bei Magda Mook, viena iš ICF Global vykdančiųjų direktorių (be galo maloni moteris, gimusi Lenkijoje ir puikiai suprantanti ir Rytų Europos subtilybes).

Šiais metais iš ICF Global dalyvavo dar Gary Boyler, ICF Global vykdantysis direktorius.

Šio pavasario susitikimo darbotvarkę sudarė tokie klausimai:

 • Geriausia praktika atstovybėse
 • Kaip paskatinti koučingo specialistus pakelti savo kvalifikaciją ir siekti aukštesnės akreditacijos?
 • Tarptautinė bei vietinė narystė
 • Kaip pagerinti atstovybių finansinę būklę?
 • Kokius patarimus galėtų EAPS duoti ICF atstovybių prezidentams?
 • Kaip ICF Europos atstovybės galėtų bendradarbiauti?
 • Kokį palaikymą nori Europa gauti iš ICF Global?
 • Kaip skleisti ICF brendą?
 • Bendros interneto svetainės vizija
 • 2011 metų Europos koučingo konferencija Madride
 • 2012 metų tarptautinis koučingo susitikimas Londone – kas tai yra ir kodėl 2012 metai bus pokyčių metai ICF istorijoje?

Nemažai klausimų, ar ne?

Visų pirma vis dėlto noriu pranešti pačią geriausią naujieną: išsiderėjau, kad Lietuvoje būtų galima akredituotis lietuviškai. Taigi Dainius ir aš galėsime egzaminuoti Lietuvos koučus, kad jie galėtų gauti ACC. Kad tai būtų įmanoma, mes turime vengti interesų konflikto ir negalėsime teikti mentor-koučingo tiems, kurie egzaminą planuos laikyti lietuviškai su mumis. Mes taip pat negalėsime rašyti jiems rekomendacinio laiško ir kad vėliau išvengtume galimų problemų, kilusių iš galimų skundų, turėsime įrašyti egzamino sesiją ir esant reikalui pateikti ICF Global su vertimu. Nors egzaminai vykdomi telefonu, mes galėsime juos daryti ir gyvai, bet viską turėsime iš anksto suderinti su Magda bei kitais, atsakingais už šią sritį. Taigi, Dainiau, susikaupkime ir praeikime apmokymo procesą kuo greičiau.

Kita gera naujiena – mažų atstovybių kategorijoje pagal įvairius augimo pjūvius (narių, akredituotų narių) Lietuva buvo geriausiame penketuke.

Trečia naujiena – Ed Modell gali mums įrašyti 1,5 val paskaitą (Master class) sutarta tema. Ją galėsime talpinti savo svetainėje arba pristatyti per vieną iš mūsų susirinkimų.

O dabar paimsiu klausimus iš eilės ir pakomentuosiu juos trumpai.

Geriausia praktika atsovybėse

Gavau visą romaną apie tai, ką daro atstovybės, taigi nedetalizuosiu visko, bet pristatysiu Vengrijos patirtį. Vengrija per metus savo narių skaičių padidino nuo 8 iki 32, o akredituotų koučų skaičių nuo 1 iki 5. ICF atstovybė tapo labai populiari, nes jie sukūrė socialinį puslapį Facebook’e bei LinkedIn’e, kur jie talpina savo koučus su nuotrakomis bei nuorodomis į jų prisistatymus, talpina straipsnius, kuriuos galima komentuoti ir žinoma, jie prižiūrį komentarus. Nebeatsimenu tikslių skaičių, bet per mėnesį maždaug 400 naujų žmonių prisijungė prie socialinio puslapio ir per mėnesį buvo 1500 apsilankymų bei apžiūrėta 500 nuorodų (į koučų tinklapius, prisistatymus). Įspūdingi skaičiai.

Čekijos atstovė pasakojo, kad ICF Čekija veda koučingo paskaitas universitetuose bei vidurinėse mokyklose, siūlo jiem nemokamą koučingą. Jie taip pat rengia koučingo mokymus žurnalistams ir loterijoje ištraukia laimingiausiųjų vardus nemokamam koučingui.

Liuksemburge vyksta susitikimai, kuriuose koučai gauna grįžtamą ryšį pagal kompetencijas.

Kaip matote, mes visą tai jau darėme daugmaž taip ar šiek tiek kitaip. Tiesą pasakius, nelabai radau tokių idėjų, ko mes jau nebūtume išbandę (išskyrus Švedijos atvejį, nes jie organizuoja atskirus susirinkimus daugiau 1000 valandų turintiems koučams). Vadinasi, esame labai kūrybingi. Net pati pasidalinau mūsų metinės konferencijos, skirtos organizacijos bei žiemos ir vasaros akademijos idėjomis.

Kaip paskatinti koučingo specialistus pakelti savo kvalifikaciją ir siekti aukštesnės akreditacijos?

Šis klausimas aktualus didelėms atstovybėms, kuriose koučai galėtų pretenduoti į PCC, bet dėl tam tikrų priežasčių to nedaro. Pasirodo, eilės į egzaminą portfelio keliu yra labai didelės ir reikia laukti nuo 3 iki 6 mėnesių. Egzaminatorių nėra tiek daug, jie dirba už dyką ir žinoma, prioritetą teikia savo darbams, ne egzaminams. Dėl šios priežasties ir dėl svajonės gauti ISO statusą, ICF Global jau kelerius metus diskutuoja apie akreditacijos sistemos pakeitimą. Pernai gavosi snypštas, nes pateikta vizija buva labai iškritikuota. dabar ICF Global toliau galvoja, kaip čia viską pakeisti ir šalia to palikti ir dabar galiojančią sistemą. Mes vienbalsiai raginome juos akreditacijos sistemos kapitaliai nekeisti, tik šiek tiek tobulinti (pvz. tarp ACC ir PCC įdėti dar vieną poziciją) ir daugiau energijos investuoti į egzaminatorių paruošimą. Buvo iškeltas egzaminavimo apmokėjimo klausimas ir kitų bonusų suteikimas. Jei teisingai supratau, šiandien už egzaminavimą egzaminatoriui suteikiami CCEU balai.

Pasaulio mastu daug energijos bus investuojama į klientų švietimą jau nebe koučingo, o akredituotų koučų profesionalumo atžvilgiu. Kuo toliau, tuo mažiau garbės duos tik koučingo sertifikatas arba narystė ICF-e. Vizija tokia – ateityje klientai sieks, kad su jais dirbtų akredituoti koučai.

Tarptautinė bei vietinė narystė

ICF Global nemažai problemų kyla iš šios dvigubos narystės. Vietiniai nariai, sumokėję vietinį mokestį, nenori įsisąmoninti ir prisiminti, kad neturi teisės į visas ICF gerybes. Pvz. vietinis narys negali naudotis ICF logotipu, negauna nuolaidų tarptautinėse ICF konferencijose ir negali prisijungti prie kai kurių ICF socialinių tinklų (pvz. ICF in Europe). Beveik visais atvejais vietiniai nariai stodami informuojami apie šiuos apribojimus, bet pavadinimas ,,ICF …. narys” suklaidina juos ir jie vėliau reikalauja jiems nepriklausomų teisių. Siekdamas išvengti šių bei panašaus pobūdžio nesusipratimų, ICF Global siūlo, kad šiandien vietiniai nariai būtų vadinami ,,afiliuotais” nariais, o nuo 2012 m. balandžio 1 galios kiti reikalavimai ir ne Global nariai negalės būti vietinės atstovybės nariais (žr. toliau apie naujoves 2012 m.)

ICF Global pasiūlėme, kad būtų padidinamas narystės mokestis pvz. iki 250 JAV dolerių. Šią sumą stojantysis perveda ICF Global, ir 55 JAV doleriai grįš vietinei atstovybei nuo kiekvieno nario. ICF Global išsiaiškino, kad jie turi Šveicarijos banke sąskaitą ir techniškai bus įmanoma įgyvendinti šį sumanymą. Europos atstovybių vadovai pareikalavo, kad kartu su Minimaliais narystės reikalavimais (kurie įsigalios 2012 m. balandžio 1d.) būtų įsigaliotų ir ši apmokėjimo tvarka.

Kaip pagerinti atstovybių finansinę būklę?

Italijos ICF vadovas sakė, kad jam ir Italijos ICF koučams iki pilnos laimės trūksta 30.000 eurų. Sakiau, kad mes pasitenkintume ir mažesne suma…

Žodžiu, finansai visur aktualūs. Svarstėme, kaip galima sumažinti išlaidas ir padidinti pajamas. Išlaidos kažkiek sumažėtų, jei interneto svetainė būtų centralizuota, jei nereikėtų kiekvienai atstovybei išradinėti dviračio iš naujo. Gera žinia, kad antroje šių metų pusėje turėsime vieną tinklapį – ICF Global, iš kurio bus nuoroda į mūsų vietinį puslapį, kurio šabloną gausime iš Global. Kiek supratau, vis vien turėsime už serverį mokėti, bet tai nedidelė suma. Mes esame nepelno organizacija ir daug dirbame nemokamai. Turime paskatinti ir savo narius, kad visi prisidėtų tuo, kuo gali, kad kuo mažiau reikėtų pirkti, samdyti iš išorės. Kėlėme ir bendro pirkimo idėją, pvz. atstovybės galės susimesti ir tyrimus nupirkti kartu, paskui perduoti vieni kitiems.

ICF Global pasirašė sutartį su raštines prekes tiekiančia kompanija ir gavo dideles nuolaidas segtuvams bei kitoms prekėms. Jei mums reikėtų, mes galima pirkti per ICF Global už gerą kainą (tik nesigilinom į tai, kokia yra ta gera kaina).

Kokius patarimus galėtų EAPS duoti ICF atstovybių prezidentams?

Mat, grupei, nagrinėjančiai šį klausimą, etika buvo labai aktuali, nes vienintelis dalykas, ką jie pasiūlė buvo susieta būtent su ja. Taigi, jei atstovybė maža, iki 50-100 narių, valdyba nagrinėja etikos klausimus, o jei atstovybė didelė (daugiau nei 5­0-100 narių) patartina sudaryti atskirą, nuo valdybos nepriklausantį etikos komitetą. Galop paaiškėjo, kad esant etikos nusižengimams mes vis vien privalome kreiptis į ICF Global ir vietoje negalima spręsti su Etikos kodeksu besikertančių dalykų. Mes neturime teisės priimti jokių sprendimų, galima tik perspėti savo narius, bet etikos klausimą nagrinės ICF Global.

Kaip ICF Europos atstovybės galėtų bendradarbiauti?

Pasiūlyta sukurti bendrą platformą internete, kad Europos lyderiai galėtų gyvai diskutuoti rūpimais klausimais. Nuspręsta tai daryti LinkedIn ,,ICF leaders in Europe” grupėje. Keli klausimai netrūkus bus paskelbti gvildenimui.

Kokį palaikymą nori Europa gauti iš ICF Global?

Norėjome pinigų. Klausėme, kur ICF Global deda pinigus, surinktus iš narystės. Sakė, kad daug yra investuojama į tyrimus, apklausas, į naujas programines įrangas (pvz. netrūkus bus įdiegta nauja įranga, kuri leis monitorinti savo ICF Global suteiktą prašymą akreditacijai/egzaminui. Žinosi, kiek pajudėjo tavo reikalai ir kiek reikės dar eilėje stovėti). Pasirodo, ICF Global Europoje išleido 120.000 JAV dolerių koučingo brendo reklamai.

ICF Global taip pat daug bendrauja su EMCC, nes kai kuriose šalyse (pvz. Olandijoje, Danijoje, Anglijoje) jų agresyvus proveržis kelia grėsmę ICF atstovybėms. Kaip jau buvote informuoti ICF Global bei EMCC kartu kreipsis į ES su prašymu koučingą pripažinti save reguliuojančia profesija. Kol kas apie tai valdybos niekam negali kalbėti.

Susirinkime prašėme, kad ICF Global persiųstų mums savo ,,brendingo” strategiją, nes šiais metais ICF ,,brendingas” yra prioritetų sąrašo viršūnėje.

Prašėme, kad www.coachfederation.org tinklapį peržiūrėti ir struktūrą padarytų paprastesnę, vartotojams patrauklesnę ir lengviau perprantamą. Iš pokalbių kaskart suprantų, kad ten yra begalybę vertingos medžiagos, tik niekas nežino apie tai, išskyrus ICF administraciją.

EAPS pareikalavo, kad ICF Global netaškytų savo energijos į 50 pusių (šiuo metu tiek projektų vyksta), o geriau susikauptų ir pabaigtų kokybiškai tai, kas pradėta nuo seno. Kai kurie klausimai kaba jau 4 metus. Ed Modell pažadėjo rimtai svarstyti mūsų prašymus ir apie viską informuoti mus laiku.

Įdomu buvo stebėti, kaip moderatoriai ištraukė Rygoje vykusio pernai rudenį pažadų sąrašą ir paprašė, kad ICF vadovybė duotų ataskaitą, kas padaryta, kokioje stadijoje yra.

Kaip skleisti ICF brendą?

Dar Rygoje buvo pristatyta ICF Brendo atributika (racionalioji ir emocionalioji). Jos pagrindu ICF vadovybė nusistatė sau tikslus šiems bei ateinantiems metams.

2011 metais dėmesio centre yra žmogiškųjų išteklių departamentų darbuotojai su tikslu, kad ICF sužinotų, kaip organizacijos supranta ir taiko koučingą. Tiek Amerikoje, tiek Europoje apklausiami HR žmonės siekiant suderinti požiūrius ir ICF brendą bei koučingo sampratą paversti koučingo atskaitos tašku ir siekiant įsitikinti/parodyti, kaip profesionalus koučingas gali pakeisti organizacijų kultūrą.

2012 metais ICF atsigręš į koučus ir labiau nei bet kada skatins juos akredituotis bei esamą akreditaciją pakelti į aukštesnį lygį.

2013 metais bus intensyviai bendradarbiaujama su akademijos pasaulio žmonėmis, su mokslininkais bei tyrinėtojais.

Las Vegaso konferencijoje planuojama ICF chapter’ių vadovus apmokyti, kaip perduoti ICF brendo sampratą savo nariams.

Bendros interneto svetainės vizija

Šią temą jau liečiau, tad per daug nesikartodama pabrėšiu tik tiek, kad bus viena svetainė, iš kurios bus ,,įėjimas į kiekvienos vietinės atstovybės kambariuką”. Tai įvyks dar šiais metais spalį arba lapkritį.

2011 metų Europos koučingo konferencija Madride

Ispanijos ICF atstovybės prezidentas pristatė 2 dienų konferencijos programą, kuri jau sudaryta galutinai . Daugiau nei pusė vietų jau parduota. Jei kas iš jūsų norite važiuoti, duokite žinoti. Dėl techninių kliūčių negalėjau susimokėti tada, kai dalyvio mokestis kainavo daug pigiau ir man suteikė galimybę bet kada išsipirkti savo vietą už pirminę kainą. Nutariau nevažiuoti, mielai perleidžiu savo vietą kuriam nors iš jūsų.

2012 metų tarptautinis koučingo susitikimas Londone – kas tai yra ir kodėl 2012 metai bus pokyčių metai ICF istorijoje?

Taigi, jau kalbėjau apie įvairius pokyčius 2012 metais. Trumpai apibendrinant nuo 2012 m. balandžio 1 dienos

 • bus pasikeitusios narystės sąlygos (ICF Global nariu galės tapti tik tie, kurie turės min 60 koučingo mokymų valandų, studento statusą gaus tie, kurie įsipareigos per metus surinkti 60 koučingo mokymų valandų)
 • bus vienas globalus mokestis, kurio dalis priklausys ICF Global, o dalis bus sugrąžintą į ICF atstovybių biudžetą. Mokestį rinks tik ICF Global.
 • ICF atstovybėse bus tik vienos rūšies narystė, nebus galima turėti afiliuotų arba tik vietinių narių.
 • jeigu pasikeistų akreditacijos sistema, dabartinė vis tiek išliks ir galima bus akredituotis arba savo akreditaciją prasitęsti pagal dabartinę tvarką.
 • nebebus metinių tarptautinių konferencijių, o vienais metais bus taip vadinamas Globalinis suvažiavimas (Global Summit), antrais ir trečiais metais vyks regioniniai suvažiavimai. Visų jų pobūdis gerokai skirsis nuo dabartinių konferencijų. Planuojama nebedaryti workshopų, nedaryti mokymų ir nedalinti CCEU (ši funkcija bus palikta koučingo mokykloms). Ko gero ir kontingentas keisis, kartu su koučais bus kviečiami organizacijos atstovai. Artimiausias Globalinis suvažiavimas vyks 2012 m. rudenį Londone. Dominuojanti tema turėtų išaiškėti per ateinančias kelias savaites.

Kitas EAPS vyks Prahoje spalio mėnesį.