Visiems ICF Lietuva nariams – šaukimas į visuotinį susirinkimą

 

Creative Commons licencija, šaltinis flicr.comMetinis visuotinis narių susirinkimas įvyks balandžio 12 d., ketvirtadienį 18 val. Trakų g. 9/1, Vilnius (HAI patalpose www.hai.lt)

Susirinkimo dienotvarkėje:

 • rinkimai į valdybą
 • 2011 m. finansinės atskaitomybės pristatymas.

Pagal įstatus kasmet perrenkami 2 iš 5 valdybos nariai. Nuostata, kad 3 nariai liktų valdyboje, yra veiklos tęstinumo užtikrinimui.

Prezidentą išsirenka valdybos nariai kiekvienais metais, kadencijų skaičius apribotas iki 2.

Visuotiniame metiniame narių susirinkime rinksime 2 naujus valdybos narius iš 4 kandidatų:

· Aurimas Juozaitis

· Paulius Ratė

· Rina Singh

· Robertas Tamašauskas

O išrinkta valdyba vėliau išsirinks prezidentą.

Pabrėžiu, kad Jūsų aktyvus dalyvavimas yra galimybė įtakoti asociacijos ateitį ir kartu yra pareiga, išreikšta įstatuose.

Kandidatų į valdybos narius prisistatymas (abėcėlės tvarka)

clip_image002

Dr. Aurimas M. Juozaitis

Lietuvos Edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituo docentas, OVC Consulting vyr. konsultantas.

Nuo 1992 metų jis dirba organizacijų konsultavimo ir mokymo srityje. Aurimas kuria ir veda mokymus bei konsultuoja vadovus individualiai strateginio valdymo, vadovavimo, lyderystės, ugdomojo vadovavimo, koučingo, pokyčių valdymo ir suaugusiųjų mokymo (andragogikos) klausimais. Kaip konsultantas jis padeda organizacijoms kurti vidines mokymo programas, ruošti vidinius dėstytojus. Nuo 2007 metų veda ugdomuosius (koučingo) pokalbius su įvairių organizacijų įvairaus lygio vadovais.

Mokymo ir konsultavimo patirties įgijo ne tik Lietuvoje, bet ir vykdydamas mokymo projektus Švedijoje, Rusijoje, Latvijoje, Estijoje, Gruzijoje, Armenijoje, Azerbaidžane, Moldovoje, Airijoje ir Vengrijoje. Aurimas turi ilgametės praktinės vadovavimo patirties: 1990–1992 metais jis dirbo Kultūros ir švietimo ministro pavaduotoju, vadovavo daugeliui švietimo reformos grupių bei programų, o 1992 Vilniaus pedagoginiame universitete įkūrė Pedagogų kvalifikacijos centrą, kuriam vadovavo iki 2000 metų. Jis yra Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narys, daugelio asociacijos vykdytų projektų koncepcijų kūrėjas ir pagrindinis ekspertas. Kaip konsultantas yra dalyvavęs įvairiuose ilgalaikiuose PHARE ir Šiaurės šalių finansuojamuose švietimo projektuose.

Aurimas turi „Organizational Development, Inc.“ (Olandija) suaugusiųjų mokymosi specialisto sertifikatą. Suaugusiųjų mokymosi klausimais yra stažavęsis Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Danijoje. Nuolat dalyvauja įvairiose kvalifikacijos kėlimo programose.

2007 m. sėkmingai baigė metų trukmės „NTL Institute” (JAV) organizacijų plėtros konsultantų sertifikavimo programą, kurioje tobulinosi organizacijų diagnostikos ir jos poveikio, intervencijų planavimo ir atlikimo, grupės darbo proceso konsultavimo klausimais.

2011 Aurimas baigė Jungtinės Karalystės kompanijos „Coaching Development Ltd“ vestus „Essential Coach Training Programme“ ir sėkmingai išlaikė koučingo specialistų kvalifikacius egzaminus koučingo specialisto akreditacijai pagal ICF (International Coach Federation) reikalavimus gauti.

Aurimas yra 7 knygų (viena iš jų monografija) apie suaugusiųjų mokymo teoriją ir praktiką autorius bei bendraautorius, o taip pat daugelio straipsnių vadybos ir suaugusiųjų mokymosi klausimais autorius.

Nuo 2009 metų dėsto LEU Socialinės komunikacijos institute, skaito savo parengtus kursus „Koučingo pagrindai“ (bakalaurams) ir „Koučingas ir mentoringas“ (magistrams). 2012 parengė metodinę priemonę studentams „Ugdomieji pokalbiai. Apie koučingą ir mentoringą“

Aurimas yra baigęs tris aukštąsias mokyklas: Vilniaus inžineriniame institute įgijo inžinerijos mokslų bakalauro diplomą, Didžiosios Britanijos universitete „University of Wolverhampton“ – vadybos mokslų magistro diplomą (MBA), o Vytauto Didžiojo universitete jis įgijo socialinių mokslų (edukologijos) daktaro laipsnį.

Atsakau į Kęstučio keltus klausimus:

 1. Kodėl noriu būti valdyboje?
  1. Manau, kad mano patirtis gali būti naudinga skleidžiant koučingo kultūrą platesniuose ratuose, ne tik verslo segmente. Turiu galvoje aukštosiose mokyklose ir švietimo sistemoje.
  2. Taip pat manau reikia plėtoti tyrimus koučingo tematika. Šioje veikloje aktyviai dalyvaučiau
 2. Kokią matau asociaciją ateityje? Kokią valdybą?
  1. Asociacija – aktyvi koučingo kultūros plėtotoja, įvairių šią veiklą profesionalizuojančių iniciatyvų organizatorė ir vedėja.
  2. Valdyba – tiek generuojanti, tiek akumuliuojanti idėjas koučingo kultūros ir praktikos plėtros klausimais bendraminčių bendruomenė.

clip_image002[5]

Paulius Ratė

Kandidatas į Asociacijos ICF Lietuva valdybą

1. Kodėl noriu būti valdyboje?

Galiu ir noriu skirti laiko bei jėgų koučingo profesijos įtvirtinimui Lietuvoje.

ICF yra organizacija, kuri iškėlė aukštus kokybinius reikalavimus norintiems save vadinti koučingo specialistu. O tai stiprina įsitikinimą, kad Asociacijos ICF Lietuva valdybos komanda galės pozityviai įtakoti procesą!

2. Kokią matau asociaciją ateityje? Kokią valdybą?

Asociacija ICF Lietuva – tai terpė, kurioje koučingo profesionalai gali tobulėti, realizuoti save, dalintis įžvalgomis, augti patys ir auginti vienas kito idėjas. Tai erdvė, kurioje gyventi savo vertybėmis yra norma, o gyvenimo pilnatvė yra reali jos narių būsena. Tai žmonės, kurie gyvena visur ir visada: ir namie, ir darbe, ir veikdami, ir ilsėdamiesi.

ICF Lietuva yra integrali ICF Global dalis. Puoselėja ryšius su kaimynais: ICF Lenkija, Latvija, Rusija.

Valdyba – šios vizijos atspindys.
Tai labiau tarnas nei vadovas. Labiau aktyvumo centras nei „stūmikas“.

3. Apie save

Profesionalus koučingo specialistas, ICF Global narys.

(Ką domina, daugiau detalių rasite svetainėje http://www.linkedin.com/in/pauliusrate)

Koučingas yra mano aistra ir gyvenimo būdas. Miltono Eriksono principai ir koučingo filosofija gerai dera su svarbiausiomis vertybėmis, o pagrindine profesine veikla tapęs koučingas leidžia būti savimi visada. Koučingas taip „veža“, kad kartais „baltai“ pavydžiu pats sau 🙂 Nuostabu, ar ne?

Rina Singh

Vilnius, 2012

l kandidatūros į asociacijos “ICF Lithuania” valdybą

1. Kodėl noriu būti valdyboje?

Su ICF veikla esu susijusi jau keletą metų ir turiu norą toliau tęsti bendradarbiavimą su asociacija Lietuvoje. Valdybos nare, ICF Lietuva, norėčiau būti todėl, kad labai tikiu koučingo metodika, jos svarba ir verte. Norėčiau prisidėti prie šios profesijos plėtros, viešinimo, tobulinimo, pritaikymo bei panaudojimo visuomenės ugdymo tikslais tiek socialinėje, švietėjiškoje bei verslo aplinkose. Taip pat jaučiu svarbą išlaikyti šios profesijos bei jos atstovų profesionalumą, etiškumą bei gerą vardą rinkoje. Norėčiau prisidėti savo idėjomis, patirtimi bei veikla kuriant ICF bei koučingo kokybės ženklą. Esu pasirengusi prisiimti valdybos nario veiklos pareigas ir tapti ICF komandos bei koučingo bendruomenės nare.

2. Kokią matau asociaciją ateityje? Kokią valdybą?

Aš matau šią asociacija plečiant savo įtaką bei skvarbą koučingo erdvėje, tiek koučingo specialistų, tiek jo vartotojų srityje.

– ICF Lietuvoje galėtų būti kaip katalizatorius, bei jungiančioji grandis tarp koučingo ugdymo institucijų, paslaugų tiekėjų bei vartotojų.

– Koučingo specialistų ugdymo įstaigų erdvėje asociacija galėtų būti kaip atskaitos taškas vertinant koučingo programų kokybę bei specialistų paruošimo lygį.

– Koučingo specialistų erdvėje ICF galėtų ir toliau sėkmingai tęsti koučingo specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų rengimą, bei bendruomenės kūrimą per įvairius renginius bei socialines iniciatyvas. Taip pat asociacija galėtų skatinti bendradarbiavimą vidiniame koučingo specialistų tinkle ir žinių perdavimą tarp profesionalų ir jaunųjų specialistų. Galima būtų skatinti Lietuvos koučingo specialistų bendravimą su kitų šalių profesionalais, kad gauti paramą ir paskatinimą iš kitų šalių kuriose koučingo profesija yra labiau paplitusi.

– Taip pat būtų galima suskurti kažkokias gaires arba konsultacijas apie koučingo specialistų ugdymo institucijas Lietuvoje, užsienyje bei nuotolinio mokymo erdvėje, tiems kurie svarsto galimybes tapti koučingo specialistais.

– ICF galėtų buti erdvė, kur vartotojai galėtų gauti informacijos apie koučingą, jo ypatumus, principus, bei naudą asmeniniam, profesiniam bei verslo tobulinimui. Gali būti sukurtos gairės vartotojams kaip tinkamai pasirinkti, kliento poreikius atitinkantį, koučingo specialistą. Manau, kad labai svarbu šviesti vartotoją apie tikrąją koučingo metodiką, kad tai nėra pakaitalas nei psichologinei pagalbai, nei konsultacijų, mokymo nei mentoringo paslaugoms. Tačiau, rinkoje yra įvairus spektras teikiamų paslaugų bei valdymo modelių, kuriose sėkmingai yra integruotas koučingas.

– Būtų įdomu pabandyti padaryti keletą tyrimų arba socialinių projektų koučingo srityje.

Aš manau, kad daugelis mano pasidalintų idėjų yra jau labai sėkmingai įgyvendintos ir veikia asociacijoje, o kitos galbūt tik kūrimo stadijoje. Visų pirma atėjusi į organizaciją norėčiau daugiau sužinoti apie jau esamus projektus ir planus ir ieškoti būdų kaip tai palaikyti, įgyvendinti ir plėtoti bei papildyti naujomis idėjomis, kad tai būtų ekologiškas procesas organizacijos atžvilgiu.

ICF valdybą matau kaip vieningą komandą einančią ir veikiančią link ICF vizijos, bei siekiančią išsikeltų tikslų tiek vietiniu, tiek pasauliniu mastu. Taip pat, mano suvokimu, valdyba vaidina labai svarbų vaidmenį asociacijos vadovų veiklos paramoje: idėjų, veiklos bei resursų atžvilgiu, pagal esamus poreikius. Manau, kad labai svarbu valdybai kaip vienetui ir kiekvieno valdybos nario asmeniniame lygyje įsivardinti aiškius tikslus bei veiklumo sritis tam, kad būtų aiškumas ir nuoseklumas, tikslų siekime bei pačiame progrese.

3. Apie save.

Koučingo veikla:

Koučingo versle esu jau nuo 2005 metų. Mano didžioji dalis koučingo praktikos yra karjeros, jaunojo verslo, savęs pažinimo bei gyvenimo srityse. Turiu nemažai patirties ir visuomeninėje veikloje bei tarptautinių organizacijų narystėje. Koučingo studijų metu buvau ICF nare Niujorke, kur teko dalyvauti asociacijos renginiuose bei koučingo specialistų bendruomenėje. Niujorko Universitete buvau Studentų Ambasadore koučingo programos klausimais.

Šiame savo karjeros etape esu sau labai aiškiai įsivardinusi, kad labai tikiu koučingu ir jo ateitimi ir noriu susieti savo likusią profesinę veiklą su šia sritimi.

Koučingo studijos:

Koučingo studijas pradėjau ieškodama atsakymų į asmeninius klausimus ir labai smagu, kad šis ieškojimas mane atvedė į profesionalios koučingo specialistės kėdę.

– Koučingo sertifikatas,

CTI (Coaches Training Institute) 2005-2006, Kalifornija, JAV

– Magistro laipsnis, Žmogiškųjų Išteklių Valdymas ir Vystymas.

Specialybė: Vadovų Koučingas

2008-2009, Niujorko Universitetas, JAV

Jei kiltų papildomų klausimų mielai prašau susisiekti su manimi:

Rina Singh

rinagaulyte@yahoo.com

+370 698 75522

Robertas Tamašauskas

Gerbiami kolegos, Jūsų vertinimui pristatau savo kandidatūrą į ICF Lietuva valdybos narius.

Nusprendžiau kandidatuoti, nes tikiu koučingu ir kad būsiu naudingas šios organizacijos plėtrai, dėka:

· Darbo patirties didelėse verslo organizacijose (nuo 1993 metų) – puikiai išmanau vidinę virtuvę; Koučingo kultūros sklaida įmonėse manau liks viena iš prioritetinių asociacijos veiklos sričių;

· Ateinu iš consensus verslo kultūros (skirtingai nuo Lietuvoje dominuojančios tarpusavio konkuravimo);

· Esu vadovas praktikas, taikantis koučingą ir matantis jo naudą kasdieninėje verslo aplinkoje;

Ateities asociaciją matau kaip organizaciją, kuri:

· konsoliduoja ir atstovauja visus koučingo paslaugas teikiančius Lietuvos profesionalus (tiek pavienius, tiek įmones);

· susitelkusi ir dirbanti su bendrais iššūkiais: rinkos formavimo, profesinės kvalifikacijos ir priežiūros ir t.t.;

· yra atvira, matoma ir aktyvi Lietuvos visuomenės dalis;

Valdyba mano suvokimu visų pirma yra:

· Asociacijos kolegoms atskaitingi asmenys, įgalioti veikti organizacijos vardu ir reprezentuoti koučingą;

· Kurybiški, stiprūs ir atsakingi lyderiai, gebantys sutelkti organizaciją bendriems tikslams ir veiklai, o taip pat pakilti virš pavienių verslo subjektų interesų;

· Veiklos krypčių nustatymo, sprendimų priėmimo ir projektų koordinavimo organas;

Apie save:

clip_image001 Vardas, PavardėGimimo metaiŠeimyninė padėtisDarbovietė

Pagrindinis užsiėmimas

Koučingas man ir su juo susijusi veikla

Išsilavinimas

Laisvalaikis

Robertas Tamašauskas1970Vedęs, 2 vaikai (16 ir 14 metų)Swedbank AB

Departamento direktorius,

atsakingas už IT infrastruktūros integravimo paslaugų teikimą visos Swedbank Group IT organizacijos mastu.

Gyvenimo filosofija, saviugdos ir pagalbos metodas, vadovavimo stilius ir neatskiriama organizacijos kultūros ir vaikų auklėjimo dalis

Esu sertifikuotas koučingo profesionalas, vedu komandinio ir asmeninio koučingo sesijas nuo 2009 metų, ICF Lietuva ir ICF global narys

Baltijos koučingo centras (2009-2010)

Psichologijos akademija (prie Žmogaus Studijų Centro) (2007-2009), Organizacinė psichologija

KTU (1988-1993), Diplomuotas inžinierius

Veikla gryname ore (žvejyba, dviračiai, darbas sodyboje)

Nekomercinis kinas, muzikavimas

Tęsiančių veiklą valdybos narių prisistatymas (atnaujintas)

clip_image002

Andrius Jarašiūnas

tel. 862020070 ,

andrius@icf.lt , www.koucingoklubas.lt , Kaunas

Socialinių mokslų (edukologija) magistras;

Koučingas pagal mane: didina sąmoningumą ir atsakomybę. Šia mintimi ir vadovaujuosi pristatydamas koučingą;

Kvalifikacija / išsilavinimas:

– 2009 m. BCC testinė mokymų programa „Leader as a Coach“, koučingo specialisto kvalifikacija (ICF ACSTH);

– 2011 m. HAI psichologinio ir vadybinio koučingo studijos „Koučingo laboratorija“, S.Peterburgo koučingo institutas;

– 2011 m. NLP praktikas – NLP Institutas, Maskva;

– 2012 m. NLP Praktikas – International Coach Union;

 

Narystės: ICF Global nuo 2011 m., ICF Lietuva (ex NECA) nuo 2008 m., nuo 2011 m. ICF Lietuva valdybos narys, nuo 2009 m. NECA filialo Kaune (nuo 2010 m Kauno Koučingo klubas) steigėjas.

Aktyvumas, dalyvaujant ICF Lietuva ir ICF Global organizuojamuose renginiuose: organizavau beveik visus ICF Lietuva renginius – vasaros/žiemos akademijos nuo 2010 m., rudens koučingo konferenciją 2011 m., 2011 m. koučingo savaitės renginius Kaune.

Kodėl noriu būti valdyboje?

2011 metais, kaip ICF Lietuva valdyba, padarėme daug darbų, kuriems tinka priežodis „pirmą kartą …“, tai: vasaros akademija su Monica Ross ir Sergey Tiulenev – vyko pajūryje, rudens konferencijoje key note speakeris buvo koučingo grandas – D.Clutterbuck, žiemos akademijos, su Dr. Leni Wildflower ir Sylviane Cannio , dalyviai gavo ICF CCEU kreditus, atgaivintas ir leidžiamas ICF Lietuva naujienlaiškis, vyksta socialinis projektas su ISM studentais. Siekiu išlaikyti tai kas sukurta ir sukurti tai ko nespėjom, kaip valdyba. Man labai svarbi koučingo profesija ir jos prestižas, tikiu, kad būtent valdybos narių asmeninis pavyzdys paskatins kitus koučingo specialistus aktyviai dalyvauti stiprinant koučingo įvaizdį bei skleidžiant koučingo vertybes

Kokią matau asociaciją ateityje? Kokią valdybą?

Valdybą matau, kaip „lyderį“, kuris yra pavyzdžiu ir kartu pasitikėjimo įsikūnijimu asociacijos nariams. Man, asmeniškai, labai patraukli vidinių resursų išnaudojimo idėja, matyčiau galimybę kas ketvirtį asociacijos nariams rengti kvalifikacinius mokymus su CCEU akreditacija. Kas, jei ne mes patys pasirūpins koučingo kokybe ir prestižu Lietuvoje. Manau, kad valdyba ir toliau inicijuos įvairius projektus, o iš narių tikiuosi sąmoningumo ir atsakomybės prisidedant prie jų įgyvendinimo.

Kęstutis Mikolajūnas

Aš ir koučingas

Esu užsidegęs koučingu jau ketvirtus metus. Koučingo vertybės dera su bendražmogiškosiomis vertybėmis ir su mano vidinėmis vertybėmis. Kai pagalvoju, suprantu, kad niekada nenorėjau žmonių „gydyti“. Koučingas yra tokia pagalbos forma žmogui, kuri negydo, o suteikia galimybę pasveikti. Koučingo intervencija minimali ir todėl koučingas yra ekologiškas.

Kaip profesija, koučingas dar labai jaunas ir matau daug sričių, kuriose yra ką nuveikti: mokyklose, versle, viešajame sektoriuje. Gyvenime koučingas yra priemonė atrasti savo pašaukimą, gerinti santykių su aplinkiniais kokybę, būti dvasingesniais.

Man koučingas yra pašaukimas ir turiu didelį norą daugiau nuveikti koučingo labui Lietuvoje, dalintis savo tikėjimu, koučingo vertybėmis.

Kokia asociacija ateityje?

Matau asociaciją jungiančią tuos profesionalius koučingo specialistus, kuriems rūpi profesiniai standartai, profesinis ir asmeninis tobulėjimas, o svarbiausia – noras dalintis ir pozityviai įtakoti aplinką, būti pokyčių katalizatoriais visuomenėje. Asociacijos narius sieja profesija, todėl už asociacijos ribų kiekvienas tarpusavyje yra tam tikra prasme konkurentai. Asociacija jungia narius dėl tarnavimo koučingo profesijai bei socialinės veiklos visuomenei.

Asociacija yra tarptautinės koučingo federacijos skyrius Lietuvoje. Būdama globalios organizacijos dalimi, plėtoja bendradarbiavimą su kaimyninių šalių skyriais, Europos ir kitais pasaulio skyriais.

Taip pat asociaciją ir priklausymą tarptautinei koučingo federacijai matau kaip profesinio atpažinimo ženklą.

Asociacijoje matau įsteigtus komitetus pagal skirtingas kryptis, kaip pvz. etikos, marketingo, darbo su verslo sektoriumi, narystės naudų, visuomeninių projektų ir pan. Komitetą sudarytų valdybos narys ir 5-6 nariai, pasirinkę pagal savo turimas kompetencijas, patirtį ir potraukį.

Valdybą matau sudarytą iš pasišventusių veiklių ir aktyvių narių, kurie demonstruoja aukštus etikos standartus bei tarnauja 3 suinteresuotoms šalims: nariams, koučingo klientams ir visuomenei.

clip_image002[7]Apie mane. Išsilavinimas:

2002 m. – 2004 m. Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis
Vilniaus Universitetas, Tarptautinio Verslo Mokykla

1988 m. – 1993 m. inžinierius elektrikas
Vilniaus Technikos Universitetas (dabar VGTU)

Koučingo kvalifikacijos. Virš 250 val. išklausytų mokymų, įskaitant 72 val. koučingo supervizorių programą Coaching Development (JK).

Narystės:

ICF Lietuva prezidentas nuo 2011 m. balandžio mėn.

ICF Lietuva valdybos narys nuo 2010 m. rugpjūčio mėn.

ICF Global narys nuo 2010 m. vasario mėn.

ICF Lietuva narys nuo 2009 m. liepos mėn.

Darbinė veikla. Nuo 1992 nuosavo verslo savininkas, direktorius, UAB Norita. Didmeninė ir mažmeninė prekyba žaislais ir prekėmis vaikams.

Koučingo veikla asociacijoje:

2009 m. buvo tarptautinės konferencijos „ICF Baltija Koučingo karavanas“ organizatorių komandoje.

2010 m. skaitė paskaitas moksleiviams Vilniuje ir Kaune bei Karjeros mugės 2010 dalyviams Litexpo parodų centre žurnalo „Kur stoti“ kvietimu.

2010 m. dalyvavo Lietuvos radijo laidoje „Namai namučiai“ tema „Kuo būti“ pristatant koučingą.

2010 m. buvo konferencijos „ICF Lietuva Koučingo ekspresas“ vienas iš organizatorių.

2010 m. sukūrė ir administruoja www.icf.lt tinklapį.

2011 m. pirmą kartą Lietuvoje organizavo koučingo savaitės renginius, kurios metu teikėme karjeros koučingą Karjeros mugės 2011 dalyviams Litexpo parodų centre. Organizavo 3 renginius pristatančius koučingą Vilniuje, koordinavo kolegų renginius Kaune ir Klaipėdoje, organizavo ir vedė netradicines pamokas vyresnių klasių moksleiviams. Dalyvavo LRT laidoje „Labas rytas“ pristatant koučingo savaitės renginius.

2011 m. organizavo vasaros akademiją, kurioje su pranešimu dalyvavo Monica Ross iš Airijos ir Sergej Tiulenev iš Rusijos.

2011 m. organizavo koučingo konferenciją su Profesoriumi David Clutterbuck iš Jungtinės Karalystės, Martinš Martinsons iš Latvijos bei Anna Piasecka ir Szymon Herbeć iš Lenkijos.

2011 m. užmezgė bendradarbiavimo ryšius ir pristatė supervizijas ICF Latvija skyriaus nariams.

2011 m. dalyvavo ICF skyrių Europos lyderių susitikime Prahoje.

2010-2011 m. organizavo ir vedė mėnesinius asociacijos užsiėmimus.

2011 m. atnaujino asociacijos naujienlaiškio leidimą, vienintelį periodinį leidinį koučingo tema Lietuvoje.

2011-2012 m. dalyvavo projekte ISM studentų atstovybės nariams tęstinėje mokymų programoje: Koučingo praktikos pagrindai.

2012 m. organizavo žiemos akademiją su Leni Wildflower, PCC iš Jungtinės Karalystės ir Sylviane Cannio, MCC iš Belgijos. Tai pirmas asociacijos renginys, kuris akredituotas ICF ir jam suteiktos 12,5 CCEU (tęstinio koučingo mokymų valandos).

2012 m. dalyvavo ICF skyrių Europos lyderių susitikime Stambule.

Tomas Misiukonis

clip_image002

Tomas Misiukonis yra ICF Lietuva Valdybos narys, „OVC Consulting“ partneris ir konsultantas

2010 m. Tomas gavo Tarptautinės koučingo federacijos ICF išduotą asocijuoto sertifikuoto trenerio (ACC) sertifikatą.

2011 m. Tomas baigė pažengusių coaching’o specialistų ICF akredituotą metų trukmės mokymo programą „Coaching Development“.

Tomas yra baigęs Vilniaus Universitetą, turi verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnį. Taip pat Didžiojoje Britanijoje „Oxford Brookes University“ jis užbaigė studijas „Coaching and Mentoring Practice“ ir įgijo magistro laipsnį.

Tomas yra knygos „Asmeninio Ugdymo Praktika Vadovams“ autorius. Tai pirmoji lietuviška vadovams skirta knyga apie koučingą.

Darbinėje praktikoje jis padeda vystyti coaching’ą ir kurti jo kultūrą organizacijose. Taip pat Tomas užsiima coaching’o praktika atlikdamas individualias coaching’o sesijas su kompanijų vadovais, kitais darbuotojais.

Kodėl noriu būti valdyboje?

 • Manau, kad mano tęsiama veikla populiarinant ir stiprinant koučingo profesiją gali būti vertinga koučingo bendruomenei. Ketinu toliau tęsti ankstesnės valdybos pradėtus ir planuojamus projektus – bendravimą su žiniasklaida, vertės nariams kūrimą virtualioje erdvėje, aukščiausio lyygio renginių organizavimą, švietėjišką veiklą bei koučingo sklaidą aukštosiose mokyklose.

Kokią matau asociaciją ateityje? Kokią valdybą?

 • Asociacija – aktyvi, profesionali ir solidi koučingo bendruomenę jungianti organizacija, atsakinga už koučingo idėjų plėtrą, pripažinimą ir tolimesnį koučingo vystymą versle, moksle ir visuomeniniame gyvenime
 • Valdyba – aktyvių koučingo profesionalų komanda, galinti pozityviai įtakoti ir kurti apčiuopiamą vertę koučingo bendruomenei bei potencialiems koučingo klientams – asmenims ir organizacijoms.