Žmogus = organizacija

Gilesnė pažintis su ICF

3:40 suskamba žadintuvas, keliuosi. 4:30 jau oro uoste, susitinkame su Lėda eilutėje prie patikros vartų. Trumpai pasikalbame, kol sulaukiame savo eilės. Teko nusiauti batus ir iš antro karto praėjau detektorių be skambesio. Nusiperkame geriamo vandens ir laukiame prie įsodinimo vartų. Laipinimą pradėjo kiek vėliau, nei parašyta biliete. Patogiai įsitaisome lėktuve. 5:25 lėktuvas turėtų jau kilti, tačiau nekyla. Netrukus pranešama, kad kilimas atidedamas visai valandai… Paskui dar atidedamas… Keista sėdėti lėktuve, kuris nė nemano kilti. Stebiuosi kitų keleivių kantrumu ir ramybe. Visi atrodo ramūs, lyg taip ir turėtų būti… Po kone dviejų valandų praleistų lėktuve, šis pagaliau pajuda link kilimo tako ir pakyla. Dvi valandos skrydžio iki Frankfurto. Pamažu horizontas nutviska raudonai, švinta, o apačioje pasimato… jūra?! Ne, tai debesys, kurių paviršius banguotas, tarsi vandenynas. Lėktuvas nusileidžia. Frankfurte didžiulis rūkas. Dar 20 min lėktuve, kol išlipame. Šiek tiek neramu, nes persėdimui nebelieka laiko. Laimei, reisas į Prahą atidėtas pusvalandžiui. Štai jau visa valanda sėdime lėktuve, kuris nekyla. Tada mus persodina į greta esantį lėktuvą, šis netrukus pakyla. 50 min ir štai mes jau Prahoje, pasiekiame centrą, viešbutį. Čia vyks dviejų pusdienių Europos ICF atstovybių lyderių susitikimas.

Buvo intensyvūs du pusdieniai – penktadienio popietė ir šeštadienio rytas. Paskutiniai pietūs kartu, atsisveikiname. Smagu ir kiek liūdna, užsimezgė ryšiai su kitų šalių lyderiais. Viso dalyvavo apie 30 žmonių, tarp jų būsimoji prezidentė Janet M. Harvey, MCC.

Ką parsivežu? Ką sužinojau naujo? Kuo noriu pasidalinti?

Jei apibūdinti vienu žodžiu, tai būtų jausmas, emocija – pasididžiavimas. Tarptautinė koučingo federacija (ICF) yra didžiausia koučingo specialistus vienijanti organizacija pasaulyje. Europa ir vidurio rytai sudaro 30% visų narių. (visi faktai: http://www.coachfederation.org/includes/redirects/articlecount.cfm?articleID=1023&filename=October-2011-Fact-Sheet.pdf ) Kas mėnesį prisijungia 400-500 naujų narių.

Kaip veikia organizacija? Kaip ji valdoma? Kokia sėkmės priežastis? Kur skirs dėmesį ateityje?

ICF įkurta 1995 m. paspartinti profesionalaus koučingo meną, mokslą ir praktiką. Jos tikslai yra nustatyti aukštus standartus, vykdyti nepriklausomą sertifikavimą ir kurti tarptautinį akredituotų specialistų tinklą.

Kažkas turi imtis iniciatyvos sukurti brandžią rinką su brandžiais koučingo specialistais, reikalaujančią kokybiško koučingo. ICF ėmėsi jos. Jei užsiduotume sau klausimą, kam tarnaujame mes (ICF)? Nariams? Klientams? Profesijai? Nariai, koučingo specialistai – svarbu jų mokymas, sertifikavimas. Rinka, klientai – svarbu švietimas, koučingo supratimas ir sąmoningumas. Kas bendra tarp rinkos ir narių? Tai profesija:

  • Standartai – etikos kodeksas, koučingo specialistų akreditavimas, mokymo programų sertifikavimas, elgesio kodeksas. Pastarasis yra dviejų didžiųjų Europos profesionalų organizacijų ICF ir EMCC bendras dokumentas, įregistruotas Europos sąjungos save reguliuojančių profesijų duomenų bazėje http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.self-and-co-regulation-enter-the-database
  • Žinios – rinkos tyrimai, mokslo tyrimai, patirtis
  • Mokymai – koučingo specialistų ruošimas ir kvalifikacijos kėlimas, akreditavimas.
  • Įėjimo barjerai. Tai nauja, būtina kokybės užtikrinimui.

Plačiau apie barjerus. Nuo kitų metų ICF nariu galės tapti išklausęs ne mažiau kaip 60 val. akredituotų mokymų. Esamieji nariai turės vienerių metų pereinamąjį laikotarpį, susirinkti reikiamas valandas. Atsiras nauja „studento“ narystės forma, apribota laike, leidžianti koučingą studijuojančiam tapti laikinu nariu. Ateityje bus artėjama prie ACC reikalavimus atitinkančių stojimo į ICF barjerų, tad ICF sudarys akredituoti nariai.

Kaip valdoma kone 18 tūkst. narių 105 šalyse turinti organizacija? Aukščiausias valdymo organas yra direktorių valdyba, sudaryta iš 16 narių. Šie nariai yra savanoriai, renkami iš akredituotų narių ir dirbantys be atlygio, įskaitant prezidentą. Valdyba kuria sprendimus ir daugiausia dirba ties 3-5 m. vizija. Valdyba yra labiau kompetencija, o ne atstovavimas. Operatyvine veikla, įskaitant narystės, finansų, regionų palaikymo vadovus (kaip Šiaurės Amerika, Europa, Lotynų Amerika ir t.t.) vykdo 18 samdomų žmonių. Greta valdybos yra 9 valdymo komitetai pagal sritis: konferencijų organizavimo valdymo, akreditavimo, etikos ir standartų, marketingo, finansų ir kt., viso apie 100 narių. Į komitetus taip pat renkami savanoriai iš narių ir juose yra valdybos nariai pagal savo sritis. Periodiškai projektams renkami subkomitetai iš narių, pavyzdžiui konferencijoms organizuoti. Lokaliai veikia ICF skyriai, kaip kad ICF Lietuva. Kai kuriose valstybėse yra po kelis skyrius (JAV, JK ir kt.), kitose po vieną. Daugumos skyrių pagrindinis finansavimo šaltinis yra renkamas vietinis mokestis.

Jei dabar užsiduotume klausimą, kas yra ICF? Mes ir esame ICF. Mus jungia profesija, mes rūpinamės jos kokybe. Jei vadini save profesionaliu koučingo specialistu, kokius profesinius standartus taikai?

Kokie artimiausi globalūs renginiai? ICF keičia globalių renginių rengimo tvarką, nebebus europinės ir pasaulinės konferencijos tais pačiais metais. 2012 m. pasaulinė konferencija bus Londone, pirmą kartą už JAV ribų. Konferencija vyks spalio 3-6 dienomis, registracija prasidės gegužės mėn. Pirmą kartą jos pavadinime yra „aukščiausio lygio“ (summit). Kokia ji bus? Palaukime ir sužinosime. Ateityje gali atsirasti renginių, skirtų ne tik koučingo profesionalams, bet ir vadovams, personalo specialistams ir kitiems, taikantiems koučingą savo veikloje.

Praha paliko malonų įspūdį, didingas senamiestis, sklandžiai veikiantis visuomeninis transportas, draugiški ir santūrūs žmonės. Ir tradicinis karštas šokoladinis pyragėlis. Gal tai ir traukia turistus? Sugrįšiu dar ne kartą…

IMAG0169 IMAG0146  IMAG0166IMAG0170