ICF akreditavimo ir kredencialų suteikimas: reikalavimų pasikeitimai, 2018

IFC Pasaulinės valdyba 2017 m. pabaigoje priėmė sprendimus, susijusius su akreditacija ir kredencialų suteikimu. Šių sprendimų tikslai:

 • didinti profesinį meistriškumą,
 • supaprastinti procedūras, siekiantiems ICF kredencialų.

Taip pat buvo priimtas sprendimas ICF akreditavimo ir kredencialų suteikimo tvarkos pakeitimus nuo šiol skelbti vieną kartą per metus – vasario mėnesį.

 

Įsigalioję pakeitimai dabar

Tiems, kurių kredencialai baigiasi 2018 m. gruodžio 31 d. ir vėliau:

 • atnaujinant ACC kredencialus, reikalaujama 40 val. CCE (Continuing Coach Education):
  • 10 val. koučingo mentorystės,
  • 30 val. CCE (min. 11 val. iš pagrindinių kompetencijų (core competencies) ir 3 val. iš koučingo etikos),
 • reikalavimams tenkinti įskaičiuojama nedaugiau nei 10 val. koučingo mentorystės,
 • reikalavimams tenkinti įskaičiuojama nedaugiau nei 10 val. koučingo supervizijos.

 

Įsigaliojantys pakeitimai nuo 2018 m. liepos 31 d.

 • Pirmąkart siekiantys ACC ar PCC kredencialų portfeliniu (portfolio path) būdu turės būti baigę išsamią tinkamos apimties ir nuoseklią mokymų programą (apimančią ICF koučingo apibrėžimą, Etikos kodeksą, Pagrindines kompetencijas).

Pavienių, nepatvirtintų mokymosi valandų rinkiniai ar CCEU nebus laikomi atitinkantys akreditacijos kriterijų.

 • Aplikuojantys MCC, turės tenkinti 2500 valandų praktikos su klientais reikalavimą, minėtas valandas skaičiuojant nuo specifinių koučingo mokymų pradžios.
 • Aplikuojantys ACC kredencialų ACSTH būdu vėl turės pateikti tikros koučingo sesijos įrašą ir stenogramą (transcript).
 • ACC kredencialus turintys koučai galės teikti koučingo mentorystės paslaugas tik po to, kai kredencialus išlaikys vieną pilną ciklą, t. y. po jų atnaujinimo.

 

Įsigalioja pakeitimai nuo 2019 m. vasario 28 d.

 • Aplikuojantys gauti MCC kredencialus, privalės turėti prieš tai gautą PCC kredencialą.

Pilną tekstą anglų kalba galima rasti:

https://coachfederation.org/credential-updates?inf_contact_key=4e369206781df24f4b301e2f2879bdd1edfcff6d488cb39377075d952241f60a

 

Tekstą rengė Rimas Petrauskas (ACC).