Kaip tampama koučingo specialistu?

Koučingo specialistus ruošia tam skirtos mokyklos ir mokymų programos. Yra 3 tipų ICF Global patvirtintos koučingo specialistų ruošimo programos:

 • ACTP (Accredited Coaching Training Program) – tai 125+ val. programa pilnai apimanti visas koučingo kompetencijas, kurią baigę ir sukaupę būtiną praktiką, koučingo specialistai gali akredituotis PCC arba MCC lygiui.
 • ACSTH (Approved Coaching Specific Training Hours) – tai 60+ val. programa, kurios metu dalyviai įvaldo pagrindines ICF patvirtintas koučingo kompetencijas, būtinas ir pakankamas vesti profesionalias koučingo sesijas. Baigę šią programą ir sukaupę atitinkamą darbo su klientais valandų skaičių, koučingo specialistai gali būti akredituoti ACC lygiu.
 • CCE (Continuing Coach Education) – tęstiniai koučingo specialistų mokymai, reikalingi atnaujinti  narystę ir patvirtinti akreditaciją.

Daugiau informacijos – ICF Global tinklapyje.

Užbaigus ICF užregistruotą ir akredituotą koučingo mokymų programą (programų registraciją pasitikrinti galima čia: https://coachfederation.org/icf-credential/find-a-training-program ), siekiant profesionalumo,  koučingo specialistas turi akreditacijos galimybę.

ACC (Associate Certified Coach) – pirmasis koučingo akreditacijos laiptelis. 

 1. Siekiant akreditacijos, svarbu atkreipti dėmesį, kaip pažymėta baigimo programa – ACTP ar ACSTH. Jos skiriasi išdėstytomis teorijos ir praktikos valandomis..
 2. Egzamino kaina baigusiems ACTP programą ICF Global nariui – 100USD, ne nariui- 300 USD. ACSTH programą baigusiam ICF Global nariui – kaina 300USD, ne nariui- 500USD.
 3. Baigus ACSTH programa, papildomas reikalavimas -10 val. mentorystės sesijų (angl. Mentor Coach sessions) su ACC, PCC ar MCC lygio kouču. Valandas privaloma pateikti prieš egzaminą. Informaciją apie koučingo specialistus Lietuvoje galima rasti www.icf.lt/nariai
 4. Baigus ACSTH lygio programą, privaloma pateikti 1 audio sesijos įrašą su transkripcija.
 5. Klientų registracijos valandų sąrašas, kurių ACC lygiui turi būti mažiausiai 100 val. (iš jų 75 val. apmokėtos). Mažiausiai 25 valandos turi būti ne senesnės kaip 18 mėnesių nuo aplikacijos pateikimo datos. Valandos registruojamos lentelėje su klientų sutikimu.
 6. Užpildžius ir pateikus reikalingą informaciją on-line tiesiogiai, dokumentai priimami ir peržiūrimi.  Atsakymas, ACTP programos baigimo atveju gaunamas per 4 savaites, ACSTH – per 14 savaičių. Jei atsakymas teigiamas, atsiunčiama nuoroda egzaminui ir laikomas teorinių žinių patikrinimo testas (CKA, angl. Coach Knowledge Assessment), kuris sudarytas iš ICF Etikos kodekso, pagrindinių kompetencijų ir praktikos. Preliminarius egzamino rezultatus galima pamatyti iškart užbaigus testą. Sertifikatas, patvirtinantis akreditacijos lygį, atsiunčiamas kelių savaičių laikotarpyje el. paštu.

Užpildytos ACTP formos pavyzdį galima pasižiūrėti čia: https://coachfederation.org/app/uploads/2018/05/SAMPLE_ACCACTP.pdf). Informacija apie ACC egzaminus anglų kalba: https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths,

PCC (Professional Certified Coach) – kelias į profesionalumą

PCC kelias yra gana panašus,  priklausantis, nuo baigtos  programos – ACTP ar ACSTH.

ACTP programos baigimo atveju:

 1. Surinkta 500 val. klientų (450 val. turi būti apmokėtos). Mažiausiai 50 val. turi būti ne senesnės, kaip 18 mėnesių nuo aplikacijos pateikimo;
 2.  Laikomas egzaminas (CKA). Egzamino kaina – 300USD ICF Global nariams ir 500USD ne nariams;

ACSTH programos baigimo atveju:

 1. 125 val. teorinė programos baigimas;
 2. Surinktos 10 val. mentorystės sesijų per 3 mėnesius, su PCC ar MCC lygio koučingo specialistu;
 3. Surinkta 500 val. (iš jų – 450 val. apmokėtos) sesijų. Mažiausiai 50 val. turi būti pasiektos ne seniau, kaip per 18 mėnesių nuo aplikacijos pateikimo;
 4. Pateikiami 2 koučingo sesijų audio įrašai ir sesijų transkripcijos,
 5.  Laikomas egzaminas (CKA).  Egzamino kaina – 575USD ICF Global nariams ir 775USD ne nariams;

Informacija apie PCC egzaminus: https://coachfederation.org/icf-credential/pcc-paths

MCC (Master Certified Coach) – koučingo meistras

MCC yra aukščiausias ICF koučingo specialisto sertifikacijos lygmuo, kurį pasiekti galima tik turint galiojančią PCC akreditaciją. Reikalavimai jai būtų tokie:

 1. 200 val. specifinių konkrečių mokymų,
 2. Surinktos 10 val. mentorystės per mažiausiai 3 mėnesius. Mentorius MCC lygio, kurio akreditacija aktyvi. Mentorius negali būti tas pats, kaip ankstesnei akreditacijai, t.y. turi būti pasirinktas kitas koučingo specialistas,
 3. Surinkta mažiausiai 2500 val. (2250 iš jų apmokėtos), mažiausiai su 35 klientais,
 4. Pateikiami 2 koučingo sesijų audio įrašai su transkripcijomis.
 5. Laikomas egzaminas (CKA). Kaina ICF Global nariams – 575USD, ne nariams – 775USD,

Informacija apie MCC egzaminus: https://coachfederation.org/icf-credential/mcc-path