ICF LIETUVA REZOLIUCIJA DĖL TERMINO „KOUČINGAS“ NAUDOJIMO

Skelbiame rezoliuciją dėl termino „koučingas“ naudojimo. Šią rezoliuciją išplatinome viešai, ji bus patvirtinta metinėje ICF Lietuva konferencijoje ĮKVĖPTI.AUGTI.TOBULĖTI. 2012 lapkričio mėn. 8d. Patvirtinus rezoliuciją, ji bus išsiųsta Valstybinei Lietuvių Kalbos Komisijai. Prašome jūsų pareikšti savo palaikymą šiam dokumentui čia.

 

ICF LIETUVA REZOLIUCIJA DĖL TERMINO „KOUČINGAS“ NAUDOJIMO

2012 spalio mėn. 10d.

 Kodėl KOUČINGAS, o ne „ugdomasis vadovavimas“, „asmeninis ugdymas“, „saviugda“, „įgalinantis konsultavimas“, „konsultuojamasis vadovavimas“ ar kaip kitaip?

Lietuvoje populiarėjanti koučingo profesija ir praktika susiduria ne tik su profesinės kvalifikacijos problemomis, bet ir su lietuvių kalba. Šis pasaulyje pripažintas terminas naudojamas daugelyje kalbų,  todėl jis lengvai atpažįstamas ir adekvačiai suvokiamas.

Bandymai šį terminą išversti į lietuvių kalbą nepasiteisino, nes jam apibūdinti imti naudoti jau anksčiau mūsų kalboje įsitvirtinę žodžiai „ugdymas“, „konsultavimas“, „saviugda“. Šių terminų ir žodžių naudojimas įneša didelę painiavą pristatant koučingą platesnei visuomenei, nes nei vienas iš šių žodžių tiksliai neapibūdina, o kai kurie ir prieštarauja koučingo veiklos principams.

Pavyzdžiui, koučingo esmė bandoma apiprėžti siejant jį su vadovavimu (konsultuojamasis vadovavimas, ugdomasis vadovavimas), tačiau koučingas nėra vadovavimas ir negali pakeisti vadovavimo. Koučingas taip pat nėra konsultavimas, todėl bet kokia nuoroda į koučingą kaip konsultavimą neatitinka koučingo veiklos principų. Taip pat koučingas negali būti vadinamas ugdymu, nes yra tik vienas iš daugelio ugdymo būdų.

Manome, kad specializuoti, su konkrečia profesine veikla susiję terminai turi atspindėti šios veiklos giluminę esmę bei remtis šia veikla užsiimančių žmonių nuomonėmis bei išvadomis. Juk turime daug precedentų, kuomet profesiniai terminai yra neverčiami, kaip antai – „terapeutas“, „oftalmologas“, „endokrinologas“, „lyderystė“ ir pan.

Kita vertus, reikia pastebėti, kad jau lietuvių kalboje egzistavusių žodžių buvo atsisakyta kaip nepasitvirtinusių ir grįžta prie svetimybių, kurios pilniau atskleidžia jų turinį (vietoj „tarybinis“ vėl pradėtas naudoti žodis „sovietinis“; vietoj bandyto naudoti „rinkodara“ – „marketingas“ ir pan.).

Todėl išreiškiame, tvirtą įsitikinimą, kad  žodis „KOUČINGAS“ tiksliai apibūdina šią veiklą, todėl ateityje ketiname taikyti išimtinai tik šį terminą.

Būsime dėkingi, jei ilgainiui lietuvių kalbos specialistai pasiūlys tikrai originalų naujadarą, kurio lietuvių kalboje dar nebuvo, ir kurį galėtume vartoti kaip žodžio KOUČINGAS sinonimą.

 

ICF Lietuva – Koučingo profesionalų asociacijos valdyba

Pritarta metinėje ICF Lietuva konferencijoje,

2012 lapkričio 8 d., Vilnius, dalyvavo __ koučingo specialistų ir šia veikla suinteresuotųjų asmenų.

Savo palaikymą šiai rezoliucijai taip pat pareiškė __ asmenų pateikdami savo nuomonę elektroniniu būdu.

Viso šią rezoliuciją palaiko __asmenų