Kaip vadovai komentuoja savo pačių nuostatas apie koučingą ir jo praktiką organizacijose

Šiuo tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti kokias nuostatas vadovai turi apie koučingą ir kaip jie komentuoja savo atliekamą koučingo praktiką. Tyrime dalyvavo keturi Lietuvos bendrovių viduriniosios grandies vadovai, kurie aktyviai taiko koučingą savo darbe. Su kiekvienu vadovu buvo pravesti du gilūs interviu, kurie atskleidė vadovų požiūrį į koučingo iniciatyvas organizacijose.
Tyrime paaiškėjo, kad vadovai palankiai vertina koučingą ir yra linkę tobulėti šioje srityje. Vadovai įvardija eilę naudų, kurias gauna tiek jie, tiek ir jų darbuotojai jei koučingo praktika atliekama tinkamai. Be to vadovai dėmesingai įvertino savo koučingo kompetencijas bei įgūdžius, o tai leido pažvelgti į asmeninio ugdymo kokybę. Tyrime dalyvavę vadovai pripažįsta, kad kai kurios jų nuostatos riboja koučingo kokybę, pavyzdžiui jie mano, kad yra tam tikra rizika kurti mokymosi santykį su darbuotojais, būti atviriems. Iš kitos pusės jie pripažįsta, kad taikydami koučingą jie tokiu būdu lavina ir savąsias nuostatas, jos linkę keistis. Vadovai daro išvadas, kad jie turi plėsti savo koučingo praktiką kalbėdamiesi ne tik apie problemas, tačiau ir lavindami darbuotojų stiprybes.
Tyrime pateiktos rekomendacijos vadovams, kurie nori taikyti koučingą savo veikloje, o taip pat patarimai kitiems specialistams, kurie vysto koučingą organizacijose.

„Tai buvo baigiamasis Coaching and Mentoring Practice disciplinos darbas, kuriuo sėkmingai užbaigiau šios disciplinos magistrantūros studijas. Darbas buvo pristatytas kasmetinėje tarptautinėje koučingo ir mentorystės tyrimų konferencijoje Oxford Brookes Universitete, Oksforde UK“

Tomas Misiukonis

International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, Special Issue No 5, pp. 54 – 69