NECA pakeitė pavadinimą į ICF Lithuania

Po daugiau kaip 2-jų metų intensyvaus darbo telkiant koučingo specialistus į vieningą visuomenę, North European Coaching Association (NECA) visuotinis narių susirinkimas nusprendė sustiprinti ryšius su ICF. ICF (International Coach Federation) yra didžiausia pasaulyje koučingo specialistus jungianti organizacija, kurioje bendrauja, kuria, dalijasi patirtimi ir laikosi vieningo Etikos kodekso daugiau kaip 17000 narių iš daugiau kaip 95 pasaulio šalių.

Tiek NECA, tiek ICF vienas iš pagrindinių tikslų yra sudaryti koučingo specialistams maksimalias sąlygas bendrauti ir siekti profesinių aukštumų. Nuo 2008 metų NECA Lietuvoje pastoviai organizuoja tarptautines koučingo konferencijas,  profesinio tobulinimosi renginius (Vasaros ir Žiemos Akademijos), kviečia į seminarus-susitikimus su pasaulinio lygio koučingo treneriais-ekspertais. Per keletą metų užsimezgė gražūs ryšiai su kitų šalių ICF padaliniais. Mūsų nariai dalyvavo ICF konferencijose  JAV, Kanadoje, Prancūzijoje, kitų šalių ICF nariai skaitė pranešimus mūsų konferencijose, bendrai suorganizuota Lietuvą, Latviją ir Estiją apjungusi koučingo konferencija „Koučingo karavanas“. Šiuo metu jau virš 20 koučingo specialistų iš Lietuvos tapo ICF Global nariais, o 4-i iš jų spėjo akredituotis pagal ICF koučingo specialistams taikomus standartus. Šiuo metu naudodamiesi ES parama dar virš 30 Lietuvos koučingo specialistų gilina savo profesines žinias ir ateityje planuoja siekti ICF akreditacijos. Visi šie įvykiai paskatino ieškoti glaudesnio bendradarbiavimo, ko pasekoje nuspręsta pakeisti NECA pavadinimą į ICF Lithuania ir tapti akredituotu ICF padaliniu Lietuvoje.

Ryšium su šiuo pakeitimu, priimta nauja asociacijos įstatų redakcija, kurioje labiau atsižvelgta į esamų narių poreikius ir ICF Global rekomendacijas. Kokie gi šie pakeitimai?

Visų pirma, išskirtos ir patvirtintos dviejų tipų narystės:vietinė ir tarptautinė.

Vietinė narystė skirta koučingo specialistams, norintiems dalyvauti ICF Lithuania (exNECA) veikloje, naudotis vietinės narystės teikiamomis nuolaidomis ir privalumais.

Tarptautinė skirta koučingo profesionalams, siekiantiems ICF akreditacijos, bei norintiems dalyvauti tiek ICF Lithuania, tiek ICF Global veikloje, bei naudotis abiejų organizacijų teikiamomis nuolaidomis ir privilegijomis.

Antras, gana svarbus pakeitimas – tai Valdybos narių skaičius, kuris padidintas iki 7-ių narių. Kadencijos laikotarpis sumažintas iki vienerių metų. Pasibaigus metams visi Valdybos nariai atsistatydina, į naują Valdybą iš jų išrenkami 4, o 3 nariai renkami iš kitų asociacijos narių. Tokiu būdu siekiame išlaikyti tiek veiklos tęstinumą, tiek Valdybos atsinaujinimą, bei naujų narių įsitraukimą į organizacijos valdymą.

Trečias pakeitimas – ICF Lithuania Prezidento rinkimai ir kadencija. Prezidentą rinks  Valdyba vieniems metams, po metų jis gali būti perrenkamas, bet ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės.

Visais šiais pakeitimais stengiamės kiek įmanoma labiau atitikti pagrindinius koučingo principus: atvirumą, pagarbą ir lygiavertį bendradarbiavimą. Pilna naujų įstatų redakcija www.icf.lt/apie-icf/asociacijos-istatai .