Vienas pirmųjų mokslinių tyrimų apie koučingą Lietuvoje!

Pristatome vieną pirmųjų Lietuvoje atliktų koučingo mokslinių tyrimų. Studijos autorė Vilniaus Universiteto Personalo vadybos magistrė, Ieva Stakėnaitė, siekdama išsiaiškinti koučingo plėtros Lietuvos organizacijose tendencijas apklausė net 304 įvairiose įmonėse dirbančius žmones bei keletą profesionalių koučingo specialistų. Čia pridėtame Ievos straipsnyje rasite tyrimo išvadas. Pavyzdžiui, net du trečdaliai apklaustųjų turi poreikį koučingui. Net 74% darbuotojų ir toliau naudoja koučingo metu įgytą patirtį taip užtikrindami mokymosi tęstinumą. O dešimtadalis apklaustųjų patys kreipiasi į vadovus ieškodami koučingo paslaugos. Tuo tarpu vadovai vis geriau supranta, kad koučingas – tai ne manipuliacija, o tobulėjimo priemonė. Autorė daro išvadą, kad Lietuvos organizacijos yra pasiruošusios koučingo plėtrai, su sąlyga, kad įveiks su tuo susijusius iššūkius.

Skaityti straipsnį.

Pasidalinkite savo nuomone su Ieva: ieva.stakenaite@gmail.com