Asociacijos ICF LITUANIA valdybos posėdis gegužės 24 d.

2011-05-24 pradžia 18:15, pabaiga 20:00

Dienotvarkė:
1.       Valdybos darbo gairių nusistatymas. Lūkesčiai, vizijos ir atsakomybės.
2.       Valdybos darbo grafikas pusmečiui.
3.       Pasitvirtinti didžiausius projektus, renginius, pvz. rudens konferencija, Žiemos akademija, socialinis projektas…
4.       Valdybos nario etikos gairės.
5.       Kodėl narys turėtų norėti pratęsti narystę ar įstoti į asociaciją? Kiti narystės klausimai. Anketa, reitingavimas – kreditų rinkimas.
6.       Aukštųjų mokyklų, studentų įtraukimas į koučingo tyrimus (evidence based).
7.       Kaip paversti organizaciją save kuriančia ir save organizuojančia sistema.
8.       Narių įtraukimas į valdybos darbą ir dalyvavimas posėdžiuose.

Tai pirmasis valdybos posėdis šia sudėtimi, dalyvauja visi valdybos nariai: Andrius, Dainius, Lėda, Kęstutis ir Tomas.

Pradžioje išgirdome Dainiaus pasiryžimą tapti antruoju ACC egzaminatoriumi Lietuvoje.

Pirmajam klausimui skyrėme daugiausiai laiko. Tomo vizijoje – sukurti „kietą“, t.y. mokslinį pagrindą koučingui Lietuvoje. Lietuvoje jau turime pakankamą patirtį ir yra pakankamai objektų tyrimams. Moksliniai tyrimai koučingo srityje suteiks profesijai „svorio“. Ir tai jo atsakomybės sritis – mokslas, bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis bei studentais.

Andrių labiausiai domino narystės klausimai, kaip įtraukti narius, kaip padaryti asociaciją traukos objektu ir kokybės ženklu. Asociacija rengia mėnesinius susitikimus, vasaros ir žiemos akademijas, konferencijas ir kitus renginius. Dalyvavimas renginiuose ir aktyvus prisidėjimas pristatant temą suteikia galimybę tobulėti, dalintis žiniomis su kitais koučingo specialistais. Natūralu, kad aktyvesni nariai gauna daugiau sau ir tuo pakelia profesijos vidurkį. Galvojome, kaip tą išmatuoti kreditų rinkimu ir kaip vėliau kreditais matuoti koučingo specialistą – kas būtų tarsi kokybės ženklas. Tai gera tema kitam valdybos posėdžiui. Andrius atsakingas visais narystės klausimais.

Dainius dalinosi nesena patirtimi, kai užsienyje didelė dalis koučingo specialistų dirba su valstybės sektoriumi. Atrodo, kad mūsų viešasis sektorius mažai žino apie koučingo galimybes, tame tarpe efektyvumui didinti. Dainiaus atsakomybės sritis – darbas su viešuoju sektoriumi ir lobizmas.

Lėda užmezgė puikių ryšių su užsieniu ir pasilieka toliau juos plėsti, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. Taip ji laiko savo pareiga perduoti patirtį naujajam prezidentui ir suteikti palaikymą. Taip ji yra egzaminatorė ir turi viziją visuomeniniam projektui „Laimė‘k“.

Kęstutis vizijoje mato dvi kryptis – Koučingo profesijos pripažinimas ir narių jungimas bei jų tobulėjimas. Koučingo specialisto profesijos lygio palaikymas ir kėlimas, standartų komunikavimas, žinomumo didinimas bei visa kita, kas susiję su šia profesija. Asociacija gyva tol, kol joje yra narių, kol ji sugeba atsinaujinti, auginti naujus lyderius. Tai puikiai papildo Andriaus atsakomybės sritį narių, kaip asmenybių augimu. Taip pat pasilieka atsakingas už bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis.

2. Sutarėme kartą per mėnesį rinktis gyvai, po darbo valandų. Nesant galimybei prisijungti, dalyvauti nuotoliniu būdu per skype ir pagal poreikį naudotis el.paštu bei kitomis komunikacijos priemonėmis.

3. Rudens konferencijai jau pradėjome ruošti, turime daug minčių, tarsi gijų, konferencijos planavimui ir visko sujungimui į projekto viziją skirsime laiką viename iš artimiausių valdybos posėdžių.

4. Aptarėme ICF rekomendacijas, skirtas skyriaus lyderiams ir su jomis sutikome, laikysimės jų.

5. Andriaus atsakomybės sritis, aprašyta aukščiau.

6. Tomo atsakomybės sritis, aprašyta aukščiau.

7. Kalbėjome apie tai, kaip skatinti narių dalyvavimą ir sukurti tam sąlygas, tinkamą aplinką.

8. Nutarėme, kad ateityje valdybos posėdžiai atviri, nariai gali aktyviai juose dalyvauti ar tiesiog stebėti.

Laikas prabėgo greitai, smagiai ir lengvai, atrodo šauniai padirbėjome!